Experten

Raf Steel

Raf Steel is sinds 1993, samen met zijn zus Emmy Steel, bestuurder van Galerie St-John te Gent. Beiden zijn kunsthistorici. De galerie is gevestigd in een 18de eeuwse kapel in het centrum van Gent. Zij organiseren regelmatig in hun Galerie gedocumenteerde tentoonstellingen over Belgische kunst en toegepaste kunst uit de 19de en 20ste eeuw. Verder stellen ze hun expertise ter beschikking van verzamelaars, musea, instituten en vorsers in binnen- en buitenland. Door de jaren heen bouwde Raf Steel een belangrijke referentiebibliotheek uit die ruggengraat werd van zijn expertise. Raf Steel houdt zich vooral bezig met de studie van/is deskundige in de Vlaamse (Belgische?) schilderkunst en beeldhouwkunst uit de 19de en 20ste eeuw. De focus ligt op het werk van de Gentse en Latemse schilders en beeldhouwers uit die periode, in het bijzonder George Minne. Verder onderzoekt hij sinds 1992 de Belgische moderne edelsmeedkunst, vooral geconcentreerd rond de productie van het huis Wolfers Frères. De studie van het persoonlijke werk van Philippe en Marcel Wolfers vloeide hieruit voort. Dit onderzoek resulteerde in een aantal publicaties waarvan verschillende als referentiewerken worden beschouwd. Als generalist doet men tevens een beroep op hem voor inventarissen voor grote collecties, schattingen voor verdelingen van nalatenschappen en begeleiding bij aan- en verkoop van belangrijke stukken.


Specialisaties


Contact

Raf Steel
Nieuwpoort 2
9000 Gent

09/2258262